Tłumacz
  Języka Włoskiego
  P R O M O C J A    N A   T Ł U M A C Z E N I E    D O K U M E N T Ó W    S A M O C H O D O W Y C H  

Oferta

      

Wykonuję wszelkiego rodzaju tłumaczenia pisemne i ustne z takich dziedzin jak:

 •   prawo
 •   Unia Europejska
 •   ekonomia
 •   medycyna
 •   farmacja
 •   technika
 •   technologia
 •   i wiele innych

 •    W mojej ofercie znajdą Państwo również:

        

  Tłumaczenia przysięgłe wszelkich dokumentów, takich jak:

 •   dokumenty samochodowe
 •   akty urodzenia
 •   akty małżeństwa
 •   wyroki i postanowienia sądowe
 •   umowy prawnicze
 •   kontrakty
 •   

  Tłumaczenia korespondencji handlowej i prywatnej

  Dokumenty można dostarczać osobiście w dogodnym dla Państwa terminie lub e-mailem w postaci skanu.
  Tłumaczenia również można odbierać osobiście, na życzenie Klienta odsyłam je pocztą tradycyjną lub kurierem.

  Na świadczone przeze mnie usługi oraz na życzenie klienta wystawiam faktury vat.