Tłumacz
  Języka Włoskiego
  P R O M O C J A    N A   T Ł U M A C Z E N I E    D O K U M E N T Ó W    S A M O C H O D O W Y C H  

O mnie

Jestem młodą i dynamiczną tłumaczką języka włoskiego. Tłumaczeniami zawodowo zajmuję się od ponad 15 lat. Włochy, w których spędziłam wiele lat swojego życia traktuję jak swoją drugą ojczyznę. Długotrwały pobyt w tym kraju i zdobyte tam doświadczenie zawodowe umożliwiły mi zdobycie niezbędnej wiedzy lingwistycznej, a przede wszystkim poznanie realiów życia i mentalności mieszkańców Italii. Zaowocowało to perfekcyjną znajomością języka włoskiego i tym, iż moje tłumaczenia w pełni oddają charakter tego języka. Połączenie biegłej znajomości języka włoskiego z kierunkowymi studiami pozwala mi na w pełni zawodowe zajmowanie się przekładem, gdyż zawsze doskonale rozumiem charakter czy intencje nie tylko swoich rodaków, ale i ich włoskich partnerów czy rozmówców. Moje życie zawodowe to bezustanne i wszechstronne kontakty z Włochami.

   Wykształcenie

Posiadam wykształcenie medyczne oraz prawnicze. Jestem magistrem prawa i administracji zdobytym w Katedrze Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyłam także Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Języków Romańskich na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiadam również dyplom pielęgniarki i położnej.

   Doświadczenie

Posiadam wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniach wszelkiego rodzaju tekstów, w tym prawniczych, technicznych, medycznych, politycznych. Tłumaczę też ustnie, w tym symultanicznie i konsekutywnie. Wykonuję także tłumaczenia szeptane i obsługuję spotkania biznesowe. Uczestniczę, jako tłumacz w różnorodnych imprezach targowych organizowanych w Trójmieście oraz na terenie całego kraju. Współpracowałam i współpracuję z biurami tłumaczeń, tłumaczami przysięgłymi, firmami produkcyjnymi i usługowymi oraz klientami indywidualnymi na terenie całego kraju i Włoszech. Referencje podaję na życzenie.