Tłumacz
  Języka Włoskiego
  P R O M O C J A    N A   T Ł U M A C Z E N I E    D O K U M E N T Ó W    S A M O C H O D O W Y C H  

Cennik

TŁUMACZENIA UWIERZYTELNIONE (PRZYSIĘGŁE)

 •     z języka polskiego na język włoski -> 45 zł* za stronę
 •     z języka wloskiego na język polski -> 40 zł* za stronę
 • Strona przeliczeniowa liczy 1125 znaków ze spacjami ( Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.11.2004 r.)
 • TŁUMACZENIA ZWYKŁE

 •     z języka polskiego na język włoski -> 45 zł* za stronę
 •     z języka włoskiego na język polski -> 40 zł* za stronę
 • Strona przeliczeniowa liczy 1800 znaków ze spacjami.
 • TŁUMACZENIA USTNE

 •     tłumaczenia konsekutywne -> 120 zł* za godzinę
 •     tłumaczenia wyjazdowe kilkudniowe -> cena ustalana indywidualnie

 • Minimalne zamówienie – 3 godziny.

 • Każda rozpoczęta godzina tłumaczenia liczona jest jako kolejna.

 • TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW SAMOCHODOWYCH

 •     Komplet
 • -> 100 - 150 zł* (cena zależna od ilości wpisów w dokumencie)
 •     Dowód     rejestracyjny
 • -> 90 zł*
 •     Umowa
 • -> 40 zł*
 •     Certyfikat
 • -> 50 zł*

  * Do podanych powyżej cen należy doliczyć podatek VAT (23%).

    Wycena tłumaczenia zależy również od stopnia trudności tekstu, objętości oraz terminu wykonania.

    Zapraszam do skorzystania z darmowej i niezobowiązującej wyceny tłumaczenia. Proszę o przesłanie zeskanowanego   dokumentu na adres mailowy: biuro@tlumaczwloskiego.com lub proszę o kontakt telefoniczny pod numerem
    605 199 197.

    W przypadku stałej współpracy i dużych zleceń oferuję rabaty.
    Ceny z biurami tłumaczeń i stałymi klientami ustalane są indywidualnie.